Testlabin integrointi Atlassian Confluenceen 

Meliora Testlab voidaan integroida lisäosan avulla Atlassianin Confluenceen. Lisäosa sisältää joukon makroja, joiden avulla voidaan Testlabin dataa esittää Confluencen sivuilla.

Lisäosan makrot voivat listata projektin

 • vaatimukset,
 • testitapaukset tai
 • havainnot
haluamallasi Confluencen sivulla. Makrot ovat konfiguroitavissa siten, että voit sisällyttää vain haluamasi tiedot kohdesivulle. Listojen kautta on helppo pääsy Testlabiin “Avaa Testlabissa” -linkin kautta.
 

Miten se toimii

Makro on Confluenceen lisättävä ohjelmanpätkä, joka osaa piirtää sisältöä. Makron voi sisällyttää helposti eri kohtiin Confluece-sivua sen sisäänrakennetun sivueditorin avulla.

Kun lisäät Testlab-makron sivulle, lisäosa kutsuu Testlabin ulkoista REST-rajapintaa suojatun tietoyhteyden yli ja piirtää listan pyydettyjä asioita (esim. vaatimuksia) haluttuun kohtaan sivulla. Alla esimerkki vaatimuslista hausta:

 

 

Esivaatimukset

 • Confluence -palvelin, versio 4.2 – 5.x.
 • Testlab palveluna (hosted):
  • Confluence-palvelimella on oltava internet-yhteys ja mahdollisuus suorittaa HTTP-pyyntöjä Testlab API:iin osoitteessa https://yourcompany.melioratestlab.com/api
 • Testlab omalla palvelimella (on-premise):
  • Confluence-palvelimella oltava verkkoyhteys ja mahdollisuus suorittaa HTTP-pyyntöjä Testlab API:iin osoitteessa (http(s)://yourtestlabserver/api) omalla Testlab-palvelimellasi.

 

Miten aloitan

Integraatio voidaan ottaa käyttöön seuraavien ohjeiden avulla. Jos sinulla on kysyttävää, tee tukipyyntö Testlabin kautta (Ohje > Ota yhteyttä tukeen). Autamme sinua.

 

1. Alustava käyttöönotto Testlabissa
 • Mene näyttöön Company management > API keys ja konfiguroi tunnistautumisessa käytettävä API-avain (API key)  Confluencen kutsuessa Testlabia. Lisätietoja API-avaimen konfiguroinnista löytyy Testlabin online-ohjekirjasta.

 

2. Alustava käyttöönotto Confluencessa
 
3. Lisäosan asetukset

Lisäosan käyttämä Testlab-palvelimen osoite on konfiguroitava asennuksen jälkeen. Valitse Confluencessa toiminto Admin > Configuration > Meliora Testlab ja syötä seuraavat tiedot:

 • Testlab palveluna (hosted):
  • Company ID: Company ID -tunniste Testlabistasi. Jos käyttämäsi osoite on yritys.melioratestlab.com, tunnisteesi on ‘yritys’.
 • Testlab omalla palvelimella (on-premise):
  • Testlab URL: Kokonainen URL (scheme, palvelimen nimi & domain +  port), esimerkiksi ‘https://testlab.mycompany.com’.
 • API-avain: Autentikoinnissa käytettävä avain (API key). Tämä on yllä kohdassa (1) asetettu tunnisteavain.
 

Makrojen käyttäminen

Makrojen käyttäminen on helppoa. Liikuta hiiren osoitin haluamaasi kohtaan sivulla ja valitse haluamasi makro Insert-menusta. Käytettävissä olevat Testlab-makrot löydät valitsemalla Insert (More Content) > Other Macros > External Content.
 
Testlab: Vaatimuslista -makro

Muodostaa yksityiskohtaisen listan Testlab-projektisi vaatimuksista. Voit konfiguroida makroa seuraavilla suodattimilla:

 • Projekti (Project key): Testlab-projektin tunniste, josta vaatimukset noudetaan. Esimerkiksi Demo-projektin vaatimukset noudetaan tunnisteella TLABDEMO. Pakollinen.
 • Vaatimus (Sub requirement ID): Jos tarvitset vain tietyn joukon vaatimuksia vaatimushierarkiasta, määrittele tähän kenttään ko. vaatimuspuun haaran tunniste. Vapaaehtoinen.
 • Etappi (Milestone(s)): Jos tarvitset vain tietyn etapin tai etappien vaatimukset, lisää pilkulla eroteltu lista tunnisteista tähän kenttään. Huom: Etappien perintä jätetään huomioimatta.
Makro muodostaa vaatimuslistan taulukkomuodossa sisältäen seuraavat tiedot: vaatimuksen tunniste (ID), nimi, tärkeys, tyyppi, katettu, osoitettu käyttäjälle sekä päivitetty. Lisätietoja saa klikkaamalla taulukon vaatimusta. Avataksesi vaatimuksen Testlabissa valitse toiminto “Open in Testlab” viimeisessä sarakkeessa.

 

Testlab: Testitapauslista -makro

Muodostaa yksityiskohtaisen listan Testlab-projektin testitapauksista. Voit konfiguroida makroa seuraavilla suodattimilla:

 • Projekti (Project key): Testlab-projektin tunniste, josta testitapaukset noudetaan. Esimerkiksi Demo-projektin testitapaukset noudetaan tunnisteella TLABDEMO. Pakollinen.
 • Kategorian nimi (Sub category name): Jos tarvitset vain tietyn joukon testitapauksia, määrittele tähän kenttään ko. testikategorian tunniste. Vapaaehtoinen.
 • Etappi (Milestone(s)): Jos tarvitset vain tietyn etapin tai etappien testitapaukset, lisää pilkulla eroteltu lista tunnisteista tähän kenttään. Huom: Etappien perintä jätetään huomioimatta.
Makro muodostaa testitapauslistan taulukkomuodossa sisältäen seuraavat tiedot: testitapauksen nimi, prioriteetti, osoitettu käyttäjälle sekä päivitetty. Lisätietoja saa klikkaamalla taulukon testitapausta. Avataksesi testitapauksen Testlabissa valitse toiminto “Open in Testlab” viimeisessä sarakkeessa.
 
Testlab: Havaintolista -makro

Muodostaa yksityiskohtaisen listan Testlab-projektin havainnoista. Voit konfiguroida makroa seuraavilla suodattimilla:

 • Projekti (Project key): Testlab-projektin tunniste, josta havainnot noudetaan. Esimerkiksi Demo-projektin testitapaukset noudetaan tunnisteella TLABDEMO. Pakollinen.
 • Etappi (Milestone): Sen etapin tunniste, jonka havainnot noudetaan. Vapaaehtoinen.
 • Versio (Version): Havainnon haku versiolla. Vapaaehtoinen.
 • Ympäristö (Environment): Havainnon haku testiympäristön perusteella. Vapaaehtoinen.
 • Ratkaistu versiossa (Resolved in version): Havainnon haku ko. kentän perusteella. Vapaaehtoinen.
 • Sisällytä suljetut (Include closed) : Jos valittu, kohdistaa haun myös suljettuihin havaintoihin.
 • Sisällytä ratkaistut (Include resolved) : Jos valittu, kohdistaa haun myös ratkaistuhin havaintoihin.
 • Tyyppi (Type): Havainnon haku tyypin perusteella. Vapaaehtoinen.
 • Prioriteetti (Priority): Havainnon haku prioriteetin perusteella. Vapaaehtoinen.
 • Vakavuus (Severity): Havainnon haku havainnon vakavuuden perusteella. Vapaaehtoinen.
Makro muodostaa havaintolistan taulukkomuodossa sisältäen seuraavat tiedot: ID, otsikko, tila, prioritetti, ratkaisu, tyyppi, versio, osoitettu käyttäjälle sekä päivitetty. Lisätietoja saa klikkaamalla taulukon havaintoa. Avataksesi testitapauksen Testlabissa valitse toiminto “Open in Testlab” viimeisessä sarakkeessa.
 


 
 
Best-of-class cross-browser hosted SaaS quality and test management, testing and issue management tools to improve your quality. Site information.