Testlab

Testlab tuo yrityksellesi täydellisen selainkäyttöisen laadun- ja testauksenhallintaratkaisun järjestelmiesi elinkaarenhallintaan. Voit suunnitella ratkaisusi vaatimukset, varmistaa, että ratkaisusi kattaa vaatimukset testaamalla, hallita löydetyt havainnot ja seurata ja raportoida toteutuksen etenemistä ja laatua. Tuotteena Testlab prosessi-agnostinen ja soveltuu käytettäväksi oli tapasi toimia ketterä, perinteisempi V-malli tai jokin muu.


Keskitä testaukseen liittyvä tieto

Kun tallennat testaukseen ja laatuun liittyvän tiedon keskitettyyn tietovarastoon testaajillasi, kehittäjilläsi ja projektiesi johdolla on helppo pääsy tarvittaviin tietoihin. Keskitetty tietovarasto mahdollistaa tietojen keskinäisen linkittämisen, jolloin testauksen tilanne on läpinäkyvää suunnittelusta havaintoihin asti.

video_organize_as_projects

Suunnittele, varmista ja seuraa

Ratkaisusi laatuun liittyvät tiedot kuten määritykset (vaatimukset), testitapaukset, testiajot ja löytyneet havainnot tallentuvat Testlabissa projektiin. Projekti-käsite Testlabissa erottaa hankkeittesi tiedot selkeiksi omiksi kokonaisuuksikseen.

Hallitse projektiesi etappeja

Voit hyödyntää Testlabissa etappeja – projektien seurantapisteitä, joka antaa projekteillesi rakennetta ja selkeyttää tietojen hallintaa. Ohjelmistoprojekteissa etapit ovat tyypillisesti julkaistuja tuoteversioita, sprinttejä, tuotehaaroja tai esimerkiksi osia sovellusalustastasi.

video_adapts_to_your_process

Mukautuu tapaasi toimia

Määrittelyyn, testaukseen ja havaintoihin liittyvät toiminnot on suunniteltu käytettäväksi erikseen, mutta ovat tehokkaimillaan kokonaisuutena. Sinulla voi olla esimerkiksi olemassa oleva järjestelmä, johon olet dokumentoinut ratkaisusi määritykset – tämä ei ole ongelma – voit hyvin käyttää Testlabia ratkaisusi testaamiseen ja havaintojen hallintaan varmistaaksesi, että ratkaisusi toimii odotetusti.

 

video_manage_users

Hallitse käyttäjiä

Meliora Testlabissa on sisäänrakennetut helppokäyttöiset toiminnot käyttäjien hallintaan, joilla voit myös määrittää kuka saa tehdä ja mitä missäkin projektissasi. Käyttöoikeuksien hallinta on helppoa roolipohjaisesti, joita voit kustomoida organisaatiosi tarpeisiin.Määrittely ja suunnittelu

Jotta voit tehdä testauksesi tehokkaasti, tulee sitä tukevan järjestelmän sisältää myös testattavat määritykset. Tämä auttaa sinua suunnittelemaan ratkaisusi paremmin, tuottamaan ratkaisuja, jotka tekevät oikeita asioita ja varmistamaan, että teet oikeita asioita oikeaan aikaan.

Määritykset kertovat “mitä” ratkaisusi pitäisi tehdä. Jokaisen hyvän testauksen pohjana on selkeät määritykset, jotka voivat olla esimerkiksi käyttäjätarinoita, käyttötapauksia, liiketoimintavaatimuksia tai jotain muuta, joka sopii tapaasi toimia.


video_plan_and_organize

Suunnittele, organisoi ja tee yhteistyötä

Meliora Testlab auttaa sinua määrittelemään ratkaisusi ja pitämään sen määritykset ajantasalla selkeillä toiminnoillaan. Määritykset voidaan organisoida puurakenteeseen, niitä voidaan katselmoida, niiden jäljitettävyyttä voidaan seurata, niiden muutoshistoria tallentuu automaattisesti ja lukuisien muiden toimintojen avulla saat aikaan hyvän pohjan testaussuunnittelullesi.

Hyvä suunnittelu parantaa kommunikaatiota eri tahojen välillä ja edistää yhteistyötä toimittajan ja asiakkaan välillä.

 

video_visualize_and_report

Visualisoi ja raportoi

Testlabissa on sisäänrakennetut raportointitoiminnot, joilla saat reaaliaikaisia raportteja testauksesi tilanteesta eri muodoissa (PDF, Word, Excel, …).

 

video_adapts_to_your_workflow

Mukautettavat työnkulut

Määrittelyyn liittyvät toiminnot ovat prosessi-agnostisia ja voit mallintaa ratkaisusi siinä muodossa kuin koet sen tarpeelliseksi. Voit mukauttaa vaatimuksiin liittyvän työnkulun eri projekteissasi siten, että se soveltuu kyseisiin projekteihin parhaalla mahdollisella tavalla. Voit myös lisätä tietoihin omia kenttiäsi jos näet sen tarpeelliseksi.

Muista, että tehokas testaus perustuu aina jonkinlaiseen ratkaisun määritykseen. Lisäksi, jos hyödynnät ketteriä menetelmiä tarkoituksena tuottaa jokaisessa sprintissä toimivia kokonaisuuksia syklisi on vain lyhyempi: Määrittely, testaus ja havaintojen hallinta tehdään vain sprinteittäin.Testauksenhallinta

Testlabissa on selkeä ja tehokas käyttöliittymä, jonka avulla voit keskittyä testitapausten sisältöön – ei siihen mihin ja miten ne tallennetaan. Testitapaukset voidaan jakaa erillisiin askeleisiin, niihin voidaan liittää liitetiedostoja ja niiden muutoshistoria muodostetaan automaattisesti. Tämä tekee testitapausten laatimisesta ja ylläpitämisestä helppoa.


video_organize_as_projects

Totea ja varmistu

Testaus suunnitellaan yksinkertaisella, mutta tehokkaalla käyttöliittymällä testitapauksiksi. Hyvä käyttöliittymä mahdollistaa sen, että voit keskittyä olennaiseen – eli testitapausten sisältöön. Testitapaukset voidaan nähdä helposti toistettaviksi ohjeiksi testaajille siitä, että miten varmistetaan ratkaisun toimivan suunnitellusti.

video_manage_users

Seuraa muutoksia ja revisioita

Kaikki muutokset testitapauksiisi tallennetaan testitapauksen muutoshistoriaan. Kun olet hyväksynyt testitapauksen valmiiksi ja sitä myöhemmin muutetaan, Testlab automaattisesti jäädyttää vanhan revision tallentaen sen järjestelmään. Revisioiden ja muutoshistorian avulla voit aina tarvittaessa helposti palata vanhempiin tietoihin myöhemmin.

Toistettavuudella hyötyjä

Voit organisoida testitapauksesti etukäteen helposti toistettaviksi testijoukoiksi, jolla voit varmistaa sen, että ratkaisusi jokainen versio tulee testatuksi johdonmukaisesti. Testijoukot voidaan nähtä mallijoukkoina, joilla voit helposti lisätä tarvittavat testiajot järjestelmään ja halutessasi kohdistaa ne testaajille.Testaus

Saavuta tuloksia nopeasti ja helposti ja keskitä työsi sinne missä siitä on eniten hyötyä. Testlabin selkeä käyttöliittymä testauksen suorittamiseen varmistaa, että testaus tulee suoritetuksi suunnitelmallisesti ja tulokset tallentuvat varmasti raportoitavaan muotoon.


Suorita testejä

Testaajille Testlab tarjoaa helpon käyttöliittymän, jolla voidaan suorituksen aikana tallentaa testauksen tulokset. Testaajille esitetään testauksen aikana tarvittavat tiedot ilman, että testaajien tarvitsee tuhlata aikaa tietojen haalimiseen. Testitapauksien tulokset tallentuvat Testlabiin myöhemmin hyödynnettäviksi.

 

video_organize_as_projects

Dokumentoi havainnot

Jotta varmistut siitä, että testauksen aikana löydetyt havainnot tulevat käsitellyksi, ne dokumentoidaan ja tallennetaan Testlabiin. Havainnot voidaan kohdistaa niistä vastaaville henkilöille ja lisäksi havainnot linkittyvät automaattisesti testitapauksiin, joka tekee niiden seurannasta ja uudelleentestaamisesta helpompaa.

video_manage_users

Seuraa testauksen etenemistä

Aina kun testausta tehdään ja tuloksia tallennetaan on tämä tieto heti käytettävissä. Voit seurata testien suorituksen etenemistä reaaliajassa ilman, että joudut keräämään tietoja erikseen tiimiltäsi.

 

video_manage_users

Uudelleentestaa helposti

Testien toistaminen on tärkeää välttääksesi regressiota ja varmistaaksesi korjausten toimivuuden. Testlab tekee helpoksi oleellisten testitapausten poimimisen ja testauksen tehokkaan kohdistamisen sinne missä siitä on eniten hyötyä.

 

video_manage_users

Arvioi testauksen työmäärää

Kun testitapauksia suoritetaan seuraa Testlab automaattisesti niiden suorituksen kestoa. Voit raportoida projektistasi testitapausten suoritukseen menneen ajan statistiikka ja suunnitella testaustasi täsmällisemmin.

 Havaintojen hallinta

Testauksenhallintatuote ei olisi täydellinen ilman kattavia toimintoja löytyneiden havaintojen hallintaan. Testlab tekee helpoksi sen, että havaintoja käsitellään ja linkitetään samaan tietoon minkä perusteella ne ovat alunperin löytyneet.


Seuraa havaintoja

Testlab sisältää täysveriset toiminnot havaintojen hallintaan, jossa havaintojen kuvaukset voidaan syöttää kattavasti, havaintoihin liittyvän työnkulun voi kustomoida, havaintoihin voi liittää tarvittavat liitetiedostot kuten kuvakaappaukset, havaintojen muutoshistoria muodostetaan automaattisesti ja havaintoja voidaan myös kommentoida. Helpot toiminnot havaintojen hallintaan tehostaa koko ohjelmistokehitysprosessiasi.

video_organize_as_projects

Paranna jäljitettävyyttä

On tärkeää, että havaintojen hallinta on kiinteä osa elinkaarenhallintaan käytettävää työkalua. Tällöin havaintojen jäljitettävyys ja raportointi helpottuu ja sen varmistaminen, että havainnot tulevat käsitellyksi oikealla tavalla varmistuu.

Hyvä jäljitettävyys ratkaisusi laadussa auttaa sinua tunnistamaan missä ongelmat ovat ja kohdistamaan työsi tehokkaasti niihin asoihin, joissa saavutetaan paras hyöty.

video_manage_users

Automaattiset ilmoitukset

Ajantasalla pysyminen on tärkeää havaintojen parissa työskentelemisessä. Jotta havainnot tulevat käsiteltyä ripeästi Testlab lähettää halutessasi huomautukset käyttäjille, joita havainnot koskettavat. Ilmoitukset voidaan lähettää esimerkiksi sähköpostitse ja/tai muodostaa reaaliaikaisesti käyttöliittymään.Kattavuus ja raportointi

Yksi merkittävä suunnittelua ja ylläpitoa auttava laatuprosessin tekijä on ymmärrys siitä, että miten hyvin suunniteltu ratkaisu on varmennettu eli katettu testaamalla. Testlabin reaaliaikaisen kattavuusnäkymän lisäksi Testlabissa on kattavat ja tehokkaat raportit laatumetriikoiden ja testaustyön etenemisen seurantaan.


Saavuta näkyvyys kattavuuteen

Kattavuuden seurantaan erityisesti suunnitellun näkymän kautta näet helposti mitä on testattu ratkaisustasi. Voit pureutua kattavuuteen nähdäksesti kuinka eri versiot ratkaisustasi on testattu ja missä testiajoissa, mitkä havainnot ovat vielä ratkaisematta, mitkä testitapaukset ovat epäonnistuneet ja missä suunnitelmien osioissa on mahdollisesti haasteita.

video_organize_as_projects

Raportoi etenemistä

Projektin testauksen etenemisen raportointi pitää olla helppoa. Tämä säästää aikaa ja mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen. Testlab tarjoaa valmiit konfiguroitavat raporttipohjat, joilla voidaan raportoida testauksen etenemistä vaatimusten, testitapausten ja havaintojen näkökulmasta.

 

video_manage_users

Seuraa muutoksia ja revisioita

Testlab seuraa automaattisesti tehtyjä muutoksia projektien vaatimuksiin, testitapauksiin ja havaintoihin. Näin näet helposti mitä on muutettu kenen toimesta ja milloin. Vaatimusten ja testitapausten osalta valmiiksi merkittyjen tietojen muokkaus arkistoi automaattisesti projektiin uuden revision muokatusta tiedosta. Arkistointi tekee muutosten seurannan helpoksi hyväksyttyjen tietojen osalta.

 

 

PDF/Excel/Word/Writer tuki

Kaikki Testlabin raportit muodostetaan oletuksena helposti siirrettävinä PDF-dokumentteina. Voit myös muodostaa raportit halutessasi Excel-muotoon, Word-dokumentiksi tai OpenOffice-yhteensopivaksi dokumentiksi.

 Mukautettavuus

Kaikilla organisaatioilla on omat parhaat käytännöt ja tavat toimia. Hyvä työkalu on sellainen, joka mukautuu tapaasi toimia ilman, että sinun on pakko muuttaa omia käytäntöjäsi.


Mukauta työnkulut

Voit mukauttaa Testlabissa projektikohtaisesti työnkulun vaatimuksille, testitapauksille ja havainnoille. Työnkululla voit määrittää Testlabissa sen, että ketkä voivat käsitellä ja työskennellä tietojen kanssa missäkin tilassa. Olemme myös miettineet valmiiksi joukon oletustyönkulkuja, jotka ovat käytettävissä ilman erillistä konfigurointia.

video_organize_as_projects

Lisää kustomoituja kenttiä

Sinulla on jotain erityistä rakenteista tietoa, jonka haluat säiliö suunitelmiisi, testeihin tai havaintoihin ? Tämä on helppoa. Testlabiin voit määrittää joukon kustomoituja ja tyypitettyjä kenttiä, joiden avulla voit tallentaa projektiisi tiedot siten kuin haluat.

 

video_manage_users

Hallinnoi käyttäjärooleja

Käyttäjien käyttöoikeuksien hallintaa varten Testlabissa on helppokäyttöinen roolipohjainen malli, jota voit mukauttaa halutessasi. Roolien avulla käyttöoikeuksien antaminen käyttäjille on suoraviivaista ja helppoa.

 

Tietojen merkitseminen avainsanoin

Olet varmasti törmännyt tilanteeseen, että haluaisit merkitä jonkin tiedon siten, että löydät sen myöhemmin helposti tai voisit yhdistää sen samankaltaiseen tietoon myöhemmin ? Testlabissa on tuki avainsanoille, joita voit helposti liittää tietoihin. Avainsanojen kautta voit helposti hakea projektista tietoa ja mm. poimia tietoa raporteille. Voit myös helposti liittää avainsanoja useisiin tietoihin kerralla puurakenteen kautta tai listausnäkymistä.

 Käytettävyys

Helppokäyttöisyys ja esteettömyys on tärkeää moderneissa työkaluissa. Testlab on suunniteltu moderniksi selainkäyttöiseksi sovellukseksi, jonka käyttö on kuin käyttäisit työpöytäsovellusta.


Nykyaikainen käyttöliittymä

Testlabin käyttöliittymä on suunniteltu nykyaikaisin tekniikoin käytettävyyden takia. Vaikka työkalua käytetään selaimen kautta, on käyttökokemus hyvin työpöytäsovellusta vastaava.

 

video_organize_as_projects

Käytä pikanäppäimiä

Monet eniten käytetyt ominaisuudet Testlabissa no sidotty pikanäppäimiin. Käyttäminen pikanäppäimien avulla on ripeää sen sijaan, että käyttäisit kaikkeen työhön hiirtä.

video_manage_users

Raahaa ja pudota

Käyttöliittymä hyödyntää raahaamista ja pudottamista erilaisissa toiminnoissa, esimerkiksi testitapausten liittämisessä vaatimuksiin ja testijoukkojen muodostamisessa. Voit myös helposti liittää liitetiedostoja tietoihin pudottamalla tiedoston selainikkunan päälle.

video_adapts_to_your_process

Löydä tieto helposti

Projektin tietoihin kohdistuva hakutoiminto on helposti käytettävissä aina Testlabin yläpalkista. Voit myös suodattaa puunäkymien tietoja tarkemmin syöttämällä hakuehdot puun suotimiin.Automaatio ja integrointi

On tärkeää, että keskeiset toimintaa ohjaavat järjestelmät saadaan liitettyä olemassa oleviin muihin järjestelmiin. Pidämme tätä Melioralla tärkeänä ja tarjoamma valmiina joukon integraatiorajapintoja, ja lisäksi, pystymme tarvittaessa helposti toteuttamaan lisää liittymiä tarpeiden mukaan.

Käyttöliittymän näkökulmasta Testlab soveltuu mihin tahansa istuntopohjaiseen testaustapaan kunhan testille pystytään määrittämään ja syöttämään tulos. Automatisoitu testaus eroaa tästä siinä mielessä, että testit tuottavat usein suuren määrän tuloksia, josta tulee ymmärtää mitä testit testaavat ja mihin järjestelmän osiin testit liittyvät. Automatisoituja testejä ovat tyypillisesti yksikkö-, integraatio- ja usein myös hyväksymistestit, riippuen käytetyistä automaatiotyökaluista. Automaatiota varten Testlab integroituu tiiviisti Jenkins CI -koontipalvelimeen, jonka avulla voidaan suorittaa lukuisien eri automaatiotyökalujen testejä. Integraation kautta saadaan testien tulokset tuotua Testlab projektiin. Ratkaisulla saat yhdistettyä testaajien tekemän manuaalisen testauksen ja automaattisten testien tuottamat testitulokset.


Integroi ja automatisoi

Testlab integroituu helposti Jenkins CI:hin, jonka koonteja voit kontrolloida ja tuoda koontien automaattisten testien tulokset Testlabiin, Atlassian JIRA:an eri integraatiovaihtoehdoin, Atlassian Confluenceen makroilla, joilla voit tuoda Testlabista tietoa Confluence-sivuillesi ja mm. keskitettyihin käyttäjärekistereihin kuten Microsoft Active Directoryyn. Tämän lisäksi tarjoamme joukon liittymiä esimerkiksi Slackiin, Apache Maveniin sekä rajapinnat, joilla tietoa voidaan viedä ulkoisiin järjestelmiin.

 

Kontrolloi ja seuraa automatisoituja koonteja

Testlabin kotinäkymälle saat komponentin (Jenkins Jobs -liitännäinen), jonka avulla voit käynnistää koonteja Jenkins:ssä ja seurata niiden tilaa. Näet koonneista niiden suorituksen trendin, viimeisen tuloksen ja voit myös helposti siirtyä Jenkinsin käyttöliittymään työskentelemään.

 

Tiedon tuonti ja vienti

Testlabin käyttöönotto on helppoa, koska Testlab tarjoaa tiedon tuontiin toiminnon, jolla voit CSV-tiedoston kautta tuoda määritykset (vaatimukset), testitapaukset ja mm. havainnot. CSV-tiedoston voi muodostaa millä tahansa taulukkolaskentaohjelmalla (esim. Excel). Tieto voidaan myös viedä Testlabista ulos vastaavassa muodossa.

Jotain muuta ?

Olemme sitoutuneet kehittmään Testlabia työkaluksi, joka soveltuu parhaalla tavalla asiakkaidemme laadunvarmistukseen. Arvostamme sitä, että asiakkaat ehdottavat ominaisuuksia kehitysroadmapillemme. Tarjoamme mielellämme myös räätälöintipalveluja, jonka avulla asiakkaamme voivat laajentaa työkalun ominaisuuksia tarvitsemillaan toiminnoilla.

Yllä on esitetty osa Testlabin tarjoamista toiminnoista. Jotta näkisit kaikki muut toiminnot ja sen, kuinka toiminnot käytännössä työkalussa toimivat, rekisteröidy ja koita Testlabia itse. Saat oman Testlabisi käyttöön viidessä minuutissa 14-päivän koekäyttöajaksi. Et sitoudu mihinkään emmekä kysy turhaan esimerkiksi luottokorttitietojasi etukäteen. 
 
Meliora tuottaa alan parhaat selainriippumattomat pilvipalveluna tarjottavat laadunvarmistus- ja testauksenhallintatyökalut. Sivuston tiedot.