Meliora Inside Testing
-workshop

Uusi tapamme lähestyä asiantuntijamyyntiä

Meliora Inside Testing -workshop on maksutonta asiantuntijasisältöä sisältävä 90 minuutin online-workshop, jonka avulla pääsemme todistamaan asiakkaillemme, että pystymme lunastamaan palvelulupauksemme eli tarjoamme sekä työkalun että palvelun joiden yhdistelmällä testaus ja kehitysorganisaationne toimivat tehokkaammin yhdessä ja time-to-market aika pienenee.

Meliora Inside Testing -workshop

Olemme kehittäneet metodin, jolla mallinnetaan testaamisen tehokkuutta ja mitataan sen edistyksellisyyttä ja tämän metodin avulla tuotamme asiakkaillemme 90 minuutin workshopissa selkeän näkemyksen siitä miten tekemänne testaus tehostuu ja hyödyttää koko hanketta parhaiten.

Uskomme myös vilpittömästi, että tämä on meille paras tapa todistaa asiantuntijuutemme ja kykymme tuottaa arvoa ja mikäli aiheellista teemme workshopin tietojen perusteella ehdotuksen Meliora Extended Enterprise palvelusta.

Hyvä testaus ei ole koskaan irrallaan muusta työstä ja toimii parhaiten kun se toimii saumattomasti kehityksen ja liiketoiminnan kanssa. Suosittelemme asiakkaan suunnalta 2-5 avainhenkilön osallistumista workshopiin, jotta kaikki hyödyt saadaan siitä irti. Workshopissa käsitellään yrityksen tapa hallita sovelluksen määrittelyt, suunnitella ja toteuttaa testaus sekä miten näistä asioista kommunikoidaan ja muodostetaan yleiskuva hankkeen tilanteesta.
Erinomaisia avainhenkilöitä ovat esimerkiksi testauksesta vastaava henkilö sekä tuotteen haltijat, laadunvarmistus, kehityksestä vastaavat ja teknologiajohto.

1. Alkukartoitus johtavan konsulttimme kanssa
2. Valmistelemme workshopin casenne ympärille
3. Meliora Inside Testing -workshop avainhenkilöidenne kanssa

Jotta workshop on hyödyllistä kaikkien osapuolten kannalta, toiveemme on että yksi näistä ehdoista täyttyy:

 1) Asiakkaan testausorganisaatio on vähintään kymmenen henkeä
2) Asiakas on tilaajana suuressa ohjelmistohankkeessa

Varmistaaksemme Meliora Inside Testing -workshopin onnistumisen, haluamme pitää testauksesta vastaavan henkilönne kanssa lyhyen tapaamisen, jossa asetamme yhdessä tavoitteet workshopille.

Varaa aika valmistelutapaamiselle johtavan konsulttimme, Joonas Palomäen kanssa alta: